Adevăratul Templu al lui Dumnezeu

Claudiu Manole

Data: 9 Aprilie 2017, duminica seara

Titlul predicii: Adevăratul Templu al lui Dumnezeu

Pasajul: Matei 21:9-14

Păstor: Claudiu Manole