Secerișul vieții: culegi ceea ce ai semănat

Claudiu Manole