Cât de mulţumit este Dumnezeu de roadele vieţii noastre spirituale?

Daniel Oprean