Realitatea receptivității superficiale sau aparente

Daniel Oprean