Familia – între astăzi (prezent) și eternitate (viitor)